Supervision

Når man arbejder som fagprofessionel inden for børn-/unge og familieområdet eller det pædagogiske og sundhedsfaglige område, kan man have behov for at få skærpet sin faglighed for at kunne handle mest hensigtsmæssigt i forhold til en konkret problematik. Det kan i den forbindelse være nyttigt med supervision fra en psykolog, der med sin faglighed kan perspektivere den givne problematik og hjælpe med håndtering af de følelsesmæssige udfordringer, man som professionel kan opleve i sit arbejde. Jeg tilbyder supervision af faglige medarbejdere indenfor børn og familieområdet og det pædagogiske og sundhedsfaglige område:
  • Individuel supervision
  • Gruppesupervision
Konsultation i organisationer Til offentlige og små private virksomheder tilbyder jeg konsultation i forhold til medarbejdere, der ikke trives. Det kan for eksempel være på grund af en oplevelse af at være udsat for mobning eller andre mistrivselsproblematikker.