Om mig

Jeg er uddannet cand. pæd. psych. fra Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU) i Århus i 2004. Jeg blev autoriseret af Psykolognævnet i 2008 og er medlem af Dansk Psykologforening.

Jeg har været privatpraktiserende psykolog siden 2013, men har også arbejdet som offentlig ansat psykolog inden for det sociale og pædagogiske område. Således har jeg stor erfaring med familiebehandling ift. børn- unge og PPR/pædagogisk psykologisk rådgivning og (special-) skole/ dagtilbud. Som privatpraktiserende psykolog har jeg stor erfaring ift. individuel terapi, men også parterapi. Jeg har også erfaring med udarbejdelse af forældrekompetence-undersøgelser, psykologiske test og supervision af fagprofessionelle ift. børn- og ungeområdet.

Udover min uddannelse som psykolog, er jeg uddannet sygeplejerske! Jeg har som sygeplejerske arbejdet i psykiatrien og social-psykiatrien og inden for det somatiske område i hjemmeplejen. Jeg har således erfaring med både fysiske og psykiske sygdomme og lidelser.

Endelig har jeg erfaring som underviser indenfor social- og uddannelses-/arbejdsmarkedsområdet.

I mit arbejde som psykolog er jeg inspireret af forskellige terapeutiske retninger og nyere strømninger inden for disse: psyko-dynamisk-, kognitiv (ACT, mindfullness) og systemisk-narrativ teori og metode, eksistentiel psykologi, krop og fænomenologi. I terapien tager jeg udgangspunkt i klientens aktuelle livssituation og de problemer, hun eller han ønsker hjælp til, at få løst. I samarbejde med klienten stræber jeg efter, at finde den terapeutiske metode, der er mest hensigtsmæssig i forhold til klientens problematik.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.