Om mig

Jeg er uddannet cand. pæd. psyk. i 2004, autoriseret psykolog og medlem af Dansk Psykologforening. Jeg er privatpraktiserende psykolog, men har også arbejdet som kommunalt ansat psykolog indenfor børne- og familieområdet. Fokus var på barnets følelses- og adfærdsmæssige trivsel og udvikling. Jeg har i den forbindelse samarbejdet med skoler og daginstitutioner ligesom jeg har stor erfaring med familieterapi, forældrerådgivning, forældrekompetenceundersøgelser og supervision af fagprofessionelle omkring barnet. Jeg har været privatpraktiserende psykolog siden 2013 og tilbyder såvel individuel terapi af voksne, parterapi og terapi af børn og unge. Jeg har særlig erfaring med behandling af stress, angst, depression, sygdom, dødsfald, sorg og tab, traumer, problemer i forhold til selvværd, akutte kriser, livskriser, problemer i forhold til eksistens og identitet og samlivsproblemer. Udover min uddannelse som psykolog er jeg uddannet sygeplejerske og har i den forbindelse arbejdet med både fysiske og psykiske sygdomme og lidelser. Desuden har jeg været ansat som underviser indenfor social- og arbejdsmarkedsområdet. I mit arbejde som psykolog er jeg inspireret af forskellige terapeutiske retninger og nyere strømninger inden for disse: psyko-dynamisk-, kognitiv (ACT, mindfullness) og systemisk-narrativ teori og metode, eksistentiel tænkning og krop og fænomenologi. Arbejdsmæssigt tager jeg udgangspunkt i klientens aktuelle livssituation og de udfordringer, hun eller han ønsker hjælp til. I samarbejde med klienten stræber jeg efter at finde den terapeutiske metode, der er mest hensigtsmæssig i forhold til klientens problematik.