Børn og unge – familieterapi og forældrerådgivning

Der kan være mange årsager til, at et barn eller en ung mistrives følelsesmæssigt og socialt. Og det kan være svært for barnet, at fortælle præcist hvad problemet er! Manglende psyko-social trivsel kan komme til udtryk ved, at barnet f.eks. har ondt i maven, søvnproblemer, hovedpine, let til gråd, uvilje mod, at deltage i aktiviteter med andre, irritabilitet og vredesudbrud eller frygt for at sove alene. Når et barn eller en ung ikke trives, kan det skyldes problemer i forholdet mellem barnet/den unge og forældrene, konflikter i familien, skilsmisse, problemer i skolen eller andet.

Hvis man som forældre oplever ikke at kunne hjælpe sit barn, er det naturligt at føle bekymring og usikkerhed. Står du/I i sådan en situation, kan det være en god ide at kontakte en psykolog. Psykologen kan ud fra et neutralt sted tale med barnet alene eller sammen med jer/dig og evt. søskende med henblik på at hjælpe barnet i trivsel igen.

Jeg kan tilbyde:

  • Individuel terapi
  • Familieterapi
  • Forældrerådgivning

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.