Børn og unge

Børn og unge kan opleve følelsesmæssig og social mistrivsel af flere grunde. Selvværdsproblemer, mobning, konflikter i familien,  uddannelses- og forventningsmæssigt pres er nogle af årsagerne til mistrivsel. Symptomer på mistrivsel kan være angst, mavesmerter, søvnproblemer, hovedpine, let til gråd, social isolation/ mgl. lyst til aktiviteter og samvær med andre, irritabilitet og vredesudbrud.

I sådanne situationer kan det være en god ide at kontakte en psykolog mhp. at udvikle følelsesmæssig og social trivsel.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.